TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

DIMENZIJE

JEDNOSTRUKA

DVOSTRUKA

ŠIRINA

DIMENZIJE I ZAPREMINE KAROSERIJE

Visina pravougaone cirade karoserije je od 1800 mm do 2200 mm.

Visina bočnih stranica je 400 mm.

Univerzalna osnova šasije Gazelle NEXT omogućava da se napravi više od sto različitih vrsta nadgradnji, čineci mogućnosti vozila praktično neograničenim.

.

ŠEMA RASPOREDA EURO PALETA U STANDARDNOM VOZILU

Kapacitet tovarnog sanduka je dovoljan za pet standardnih euro paleta' uz zapreminu tovarnog prostora od 12 m?. U vozilu sa produženim tovarnim sandukom staje šest euro paleta, uz zapreminu tovarnog prostora koja može da iznosi i do 20 m?.

Tovarni sanduci se otvaraju sa tri strane, obezbeđujuci lak pristup teretu i olaksavajući proces utovara.

ŠEMA RASPOREDA EURO PALETA U STANDARDNOM VOZILU

Pod tovarnog sanduka je zašticen otpornom podnicom i postavljene su alke za pričvršćivanje tereta.