FINANSIRANJE

GAZ vozila možete da kupite i platite na više načina: uplatom na tekući raćun, uplatom preko blagajne preduzeća , platnim/kreditnim karticama (VISA, Maestro, Master, Dina) ili finansiranjem putem bankarskih kredita, odnosno lizinga (finansijski ili operativni lizing).

Verano Motologistic sarađuje sa bankama i lizing kućama, koje možemo najtoplije da preporučimo.

Naravno, klijent može po sopstvenom izboru da sarađuje i finansira nabavku vozila preko bilo koje od finansijskih institucija registrovanih u Republici Srbiji.

Mi Vam preporučujemo finansiranje kupovine GAZ vozila do 15.000 eura u dinarskoj protivvrednosti preko SBERBANK na 24 mesečnih rata sa 0% kamate sa sledećim uslovima:

O BESKOMATNOM KREDSITU ZA KUPOVINU VOZILA I GAZ GRUPE

Kamatna stopa: 0%
Vrsta kredita: Krediti za kupovinu vozila iz asortimana Gaz grupe
Maksimalni iznos kredita: Iznos do 15,000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Krediti u RSD i indeksirani u EUR
Rok otplate do 24 meseca
Otplata kredita u jednakim mesecnim anuitetima
Minimalno učešće 20%
Obrada zahteva 0,5%

SPECIJANA PONUDA NA ROK OD 84 MESECA

Maksimalni iznos kredita: Iznos do 15,000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Krediti u RSD i indeksirani u EUR
Nominalna kamatna stopa 8.00% fiksna u prvih 60 meseci, nakon toga 4.70% + 3m BELIBOR za kredite u RSD. Nominalna kamatna stopa 6.45+3M EURIBOR za kredite indeksirane u EUR - See more at: http://www.sberbank.rs/mali-biznis-i-poljoprivreda/poslovanje-sa-preduzetnicima/krediti-za-preduzetnike/kredit-za-kupovinu-vozila-iz-asortimana-gaz-grupe.800.html#sthash.DNuop1mi.dpuf
Otplata kredita u jednakim mesecnim anuitetima
Minimalno učešće 20%
Obrada zahteva 0,5%

Kamatna stopa za kredite indeksirane u EUR: 6.45% + 3m Euribor
Kamatna stopa za dinarske kredite: 8.0% fiksna u prvih 60 meseci, nakon toga 4.70% + 3m Belibor
Vrsta kredita kredit za kupovinu opreme i vozila za preduzetnike, mala i srednja preduzeća
Maksimalni iznos kredita: do 15.000 eura u dinarskoj protivvrednosti
Maksimalni rok kredita: do 84 meseca
Učešće: 20% za kredite indeksirane u EUR, 20% za kredite u RSD
Naknada za obradu zahteva: 0.50% od iznosa kredita, jednokratno