AKCIJE

U cilju dobrog poslovanja I odnosa sa našim klijentima, planiramo da kontinuirano sprovodimo AKCIJE.

Trenutno POKLANJAMO arnjeve sa pripadajućom ciradom za sve kupce vozila sa tovarnim sandukom.